Studiedag "Community oriented custody: van gevangenis naar detentiehuis?"

Coproductie vzw Centre for Policing and Security - vzw De Huizen

      

 

Vrijdag, 19 februari 2016

Congreszaal van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel

 

Deze tweetalige studiedag is een initiatief van vzw De Huizen in samenwerking met het Centre for Policing & Security (CPS).
Er is simutaanvertaling voorzien.

 

De discussie over de opeenvolgende Masterplannen voor het bijbouwen van nieuwe gevangeniscellen verlegt zich geleidelijk van het kwantitatieve naar het kwalitatieve aspect.  Ook de keuze om kleinschalige, anders beveiligde detentievormen in overweging te nemen vond zijn weg naar de regeringsverklaring,  naar de justitienota en naar de beleidsnota van de justitieminister.

Op de drempel van de eerste proefprojecten is de tijd rijp om alle actoren uit de strafrechtsketen, alle bestuurlijke niveaus en de
verschillende machten in het land samen te doen nadenken over hoe we zo’n detentiehuizen een plaats kunnen geven in ons maatschappelijk  en ruimtelijk  weefsel.

Vzw De Huizen en het Centre for Policing and Security sloegen de handen in elkaar en vonden lokale, gerechtelijke, communautaire en
federale sprekers bereid om hun bedenkingen en aandachtspunten over de inplanting van kleinschalige, maatschappelijk verankerde en
gedifferentieerde detentievormen te formuleren. 

Het vraagstuk is van groot maatschappelijk belang. Een toekomstgerichte strafuitvoering is het sluitstuk van een strafrechtsapparaat en een strafrechtsapparaat dat vertrouwen geeft is een noodzakelijke randvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling van een beschaving.

Samen met de academische wereld zoeken de sprekers en de deelnemers aan de studiedag op 19 februari 2016 uit of er voldoende in stelling is gezet om de proefprojecten een kans te geven.  Zijn de detentiehuizen een middel om uit de impasse te klimmen en een nieuw penitentiair spoor te trekken ?

Flyer in pdf.

 

Concept project De Huizen

Impressie over De Huizen door Luc Stas

Impressie over De Huizen door Cathy Berx

Impressie over De Huizen door Rudy Van De Voorde

Impressie over De Huizen door Bert Anciaux

Impressie over De Huizen door Alain Harford

 

Dagprogramma

Voorzitter voormiddag: Dr. Tom Bauwens, Postdoctoraal medewerker Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie, Bestuurslid CPS

09u00: Ontvangst van de deelnemers met koffie en thee

09u30: Verwelkoming door de dagvoorzitter (NL-F)

09u35: Inleiding (NL)   Download tekst
Kurt Tirez , korpschef politiezone AMOW, bestuurslid CPS

9u50: Detentie, een zaak van de hele gemeenschap (NL)   Download tekst
Hans Claus, Secretaris vzw De Huizen, Gevangenisdirecteur  

10u15: Gevangenisarchitecteur in internationaal perspectief (F)  
Drs. David Scheer, Université Libre de Bruxelles, Centre de Recherches criminologiques

10u40: Koffiepauze

11u00: Wat verwacht de rechter van de kwaliteit van de gevangenisstraf?  (F)  
Hervé Louveaux, Onderzoeksrechter te Brussel, voorzitter van de Syndicale vereniging van magistraten

11u30: Kleinschalige detentie en de stad?  (NL)    Download presentatie
Prof. dr. Ronald De Meyer, Universiteit Gent, vakgroep Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Universiteit Hasselt, Vakgroep Architectuur en Kunst

12u00: Lunch

Namiddagvoorzitter: Prof. dr. Kristel Beyens, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie

13u00: Slimme detentie voor een slimme stad  (NL)   Download presentatie

Wim Dries, Burgemeester van Genk

13u30: Initiatieven van de Federatie Wallonië-Brussel wat betreft de hulp aan gedetineerden (F)
Rachid Madrane,  Minister van de Justitiehuizen in de Regering van de Federatie Wallonië-Brussel

14u00: Koffiepauze

14u30: Inleiding federale minister van Justitie  (NL-F)   
Jean-Paul Janssens, voorzitter FOD Justitie

14u45: Federale initiatieven inzake detentie  (NL-F)   Lees hier de toespraak van de minister
Koen Geens, Minister van Justitie   

15u15: De zaal spreekt (NL-F)
Debat met de zaal o.l.v.Tom Bauwens en Kristel Beyens, dagvoorzitters

16u45: Einde - Netwerkdrink

 

Doelgroep

Personeelsleden van politie, gevangenisdirecties, penitentiaire organisaties, justitiehuizen, psychsociale diensten, magistraten, academici (criminologen), architecten (urbanisme),  burgemeesters, lokale besturen met een lokaal veiligheidsbeleid, hulpverlening, regionale en federale politici justitiespecialisten in de partijen, studenten,...

 

Werkgroep

Hans Claus, Kurt Tirez, Tom Bauwens, Alain Duchatelet, Pol De Grave, Alain Harford, Nathalie Roegiers

 

Foto's

[ keer terug naar de vorige pagina ]

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2019

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk