Statuten CPS


Op de buitengewone algemene vergadering van 14 juli 2004 werden de nieuwe statuten van de vereniging goedgekeurd in overeenstemming met de nieuwe wet op de vzw's. Tevens werd de administratieve zetel verhuisd van Leuven naar Gent. Elk jaar worden eventuele wijzigingen met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur in de statuten gepubliceerd.

De doelstellingen van het CPS werden in de loop der jaren verruimd naar de gehele veiligheidssector. Op de buitengewone algemene vergadering van 24/11/2014 werd besloten de naam te wijzigen in "Centre for Policing and Security - CPS". Deze naamswijziging en verruiming van de doelstellingen (en hiermee gepaard gaande statutenwijziging) werd unaniem door de leden goedgekeurd op 24/11/2014.

De nieuwe statuten kunt u hier consulteren.

 

Nieuws

Programma activiteiten (onder voorbehoud)

 • 14 februari 2019: Cahiers op de campus: Seminar en openbare les: Onderwijs en opleiding van de politie, Den Haag (gratis deelname)
 • 28 februari 2019: Studiedag ‘Politie in een federale staat. Nieuwe inzichten in de politiestructuur’, Poliscenter (RAC – Polis Center), Brussel
 • 22 maart 2019:  CPS-studiedag: Een gedeeld beroepsgeheim voor politie en hulpverlening: vanzelf sprekend!, Lovelingegebouw Gent
 • Maart 2019: Seminarie over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • April 2019: Seminiaries over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • April/mei 2019: CPS-studiedag rond Bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud)
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Policing challenges  in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Drugbeleid voor evenementen’ 
 • Najaar 2019: Studiedag over organisatiecultuur
 • Najaar 2019: Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk