Lezingen en debatten


Deze activiteit geeft een meer academische toets aan de organisatie en de dienstverlening van het CPS. Het biedt ruimte om op meer kritische en wetenschappelijke wijze meer diepgang te geven aan bepaalde politievraagstukken.

Het CPS staat - en blijft staan - voor grootschalige studiedagen, maar wenst tevens via een aantal kleinschalige alternatieve werkvormen de discussie omtrent politie en samenleving verdergaand te verdiepen. Het CPS wenst in de toekomst meer dergelijke discussie- en gespreksmomenten als deze, rond specifieke en actuele thema's, te organiseren. Mochten leden of partners hieromtrent suggesties hebben, dan vernemen we dat graag via sec@policingandsecurity.be.

 

Lezingen en debatten 2015

Lezingen en debatten 2014

Lezingen en debatten 2013

Lezingen en debatten  2012

Lezingen en debatten  2011

Academische lezingen 2010

Academische lezingen  2009

Academische lezingen 2008

 

Nieuws

Programma activiteiten (onder voorbehoud)

 • 14 februari 2019: Cahiers op de campus: Seminar en openbare les: Onderwijs en opleiding van de politie, Den Haag (gratis deelname)
 • 28 februari 2019: Studiedag ‘Politie in een federale staat. Nieuwe inzichten in de politiestructuur’, Poliscenter (RAC – Polis Center), Brussel
 • 22 maart 2019:  CPS-studiedag: Een gedeeld beroepsgeheim voor politie en hulpverlening: vanzelf sprekend!, Lovelingegebouw Gent
 • Maart 2019: Seminarie over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • April 2019: Seminiaries over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • April/mei 2019: CPS-studiedag rond Bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud)
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Policing challenges  in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Drugbeleid voor evenementen’ 
 • Najaar 2019: Studiedag over organisatiecultuur
 • Najaar 2019: Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk