Studielijn: Evenementen- en crisisbeheer

 

      

Dagelijks vinden overal in België verscheidene evenementen plaats. Gaande van festivals tot betogingen en sportwedstrijden kunnen we geconfronteerd worden met allerhande crisissituaties, zoals ongelukken, natuurrampen of terroristische aanslagen. Een belangrijk en steeds weerkerend aspect bij deze manifestaties of situaties is het waarborgen van de veiligheid. Hierbij spelen de zogenaamde “first responders” een vooraanstaande rol. Dit zijn de personen/instanties (brandweer, civiele bescherming, MUG, enz.) die de eerste hulp aanbieden en assisteren bij veiligheidsproblemen die zich voordoen in het kader van evenementen of crisissituaties.

Onder evenementen kan elke gebeurtenis, hetzij recreatief van aard (sportwedstrijden, muziekfestivals,…), hetzij van openbare orde (manifestaties, bedreigingen,…), groot of klein, met een multidisciplinaire impact op de veiligheids- en interventiediensten, worden verstaan.

Onder crisisbeheer wordt verstaan: het management van elke gebeurtenis die schadelijke gevolgen voor het maatschappelijk leven veroorzaakt of kan veroorzaken, zoals een ernstige verstoring van de openbare veiligheid, een ernstige bedreiging ten opzichte van het leven of de gezondheid van personen en/of ten opzichte van belangrijke materiële belangen, en waarbij de coördinatie van verscheidene disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of om de schadelijke gevolgen te beperken.

De studielijn “Evenementen- en crisisbeheer” voorziet in het aanbieden van zowel praktische als wetenschappelijke expertise met betrekking tot alle aspecten die te maken hebben met het voorkomen, controleren en afhandelen van evenementen en crisissituaties.

Met de studielijn “Evenementen- en crisisbeheer” wenst het CPS een verscheidenheid aan doelgroepen te bereiken. Het gaat meer bepaald om noodplanningsambtenaren, provinciale en federale diensten voor noodplanning en federale gezondheidsinspecteurs. Daarnaast zal worden getracht de verscheidene brandweerzones, de lokale politiezones en de steden en gemeenten bij de werking van de studielijn te betrekken. Bovendien zullen ook de organisatoren van (muziek)festivals en sportwedstrijden benaderd worden. De civiele bescherming alsook Essenscia (koepel SEVESO bedrijven) en de logistieke dienstverlening zullen worden aangesproken.

Piloten

Hardyns Wim, Docent, Criminoloog, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen
Dimitri De Fré, Rampencoördinator, UZ Leuven

Werkgroep

De Pauw Evelien , Assistent, doctoral researcher, UGent
Bruelemans Bart, Rampenambtenaar, Antwerpen
Brugghemans Bert, Kapitein-Commandant, Brandweer Antwerpen
Ceuppens Gunter, Beleidsadviseur 'Veiligheid', FOD Binnenlandse Zaken
d'Eer Yves, Noodplanningsambtenaar, Beveren
Depuydt Leen, Directeur Crisiscentrum, FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Noodplanning
Easton Marleen, Hoofddocent opleiding Bestuurskunde, Universiteit Gent
Haenen Wim, Federaal Gezondheidsinspecteur, Antwerpen
Van Mechelen Ilse, Dienst Noodplanning, Provincie Antwerpen
Holvoet Korneel, Lector, VIVES Hogeschool
D’haese Wim , Politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen
Huybrechts Peter, Verbindingsambtenaar bij de Gouverneur van Namen
Mertens Peter,  Woordvoerder AD Crisiscentrum
Van Mechelen Ilse, Dienst Noodplanning, Provincie Antwerpen
Vanhelleputte Dafne, Projectleider, Federaal Kenniscentrum Civiele Veiligheid
Pieters Stijn, Communicatieadviseur en Managing Partner PM
Plasschaert Karen, Verbindingsamtenaar Gouv. Vlaams-Brabant, Provincie Vlaams-Brabant
D’Hollander Pascal , Verantwoordelijke Security Lokerse feesten, Zaakvoerder P.A.S.-security
Spaepen Kris, Adjunct-medisch directeur, HC112 Antwerpen
Roef Ward, Daylight Led Displays

Nieuws

Programma activiteiten 

 • 22 maart 2019:  Studiedag: Een gedeeld beroepsgeheim voor politie en hulpverlening: vanzelf sprekend?, PAC Het Zuid, Gent
 • 19 maart 2019: Studiemiddag Cahiers Politiestudies n.a.v. het Jubileumnummer 50: De essentie van politiewerk, CC Ter Vesten Beveren
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Street policing in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest 30 jaar CPS 
 • Najaar 2019 Seminaries over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • November 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • November 2019: Studiedag ‘Drug- en alcohol beleid voor evenementen’ 
 • Najaar 2019: Studiedag 'Future of Policing'
 • Studiedag over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Studiedag over bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Studiedag over organisatiecultuur
 • Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2019

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk