Studielijn: Lokaal integraal veiligheidsbeleid

 

         

 

Interventies op het vlak van veiligheid zijn complex, niet louter omwille van het feit dat onveiligheidsproblemen vaak ongestructureerd zijn – er zijn geen pasklare oplossingen voor handen – maar eveneens omdat er heel wat verschillende actoren en beleidsniveaus bij betrokken zijn. De afstemmingsproblematiek is in die zin in elk aspect van het veiligheidsbeleid aanwezig. Het lokaal veiligheidsbeleid kan worden beschouwd als een plek waar verschillende visies over (on)veiligheid elkaar ontmoeten.

Het uitgangspunt van de studielijn “Lokaal Veiligheidsbeleid” is dat het onduidelijke concept “veiligheid” haar concrete invulling krijgt op het lokale niveau. Het is de ambitie van deze studielijn om de discussie over de wijze waarop het begrip “lokaal veiligheidsbeleid” haar invulling krijgt te stimuleren. Men zal hiervoor aandacht schenken aan drie topics. Deze zijn: beleidsafstemming, een brede invulling van het begrip “veiligheid” en kennismanagement. De studielijn wil zich daarnaast toespitsen op de verschillende aspecten van het lokaal veiligheidsbeleid. De verschillende fasen van de veiligheidsketen (proactie, preventie, repressie en nazorg) zullen daarbij als een conceptuele kapstok worden gebruikt. De ambitie van de studielijn is om de vertaalslag te helpen maken van losse informatie tot concrete kennis. Niet alleen op basis van wetenschappelijk onderzoek, maar ook op basis van inzichten die voortvloeien uit de praktijk.

Met de studielijn “Lokaal Veiligheidsbeleid” wenst het CPS naast de traditionele veiligheidsprofessionals ook actoren uit andere beleidsdomeinen bereiken. Het maatschappelijke middenveld alsook de private sector zullen hierbij betrokken worden.

Piloten

De Waele Maarten, projectmedewerker radicalisering VVSG
Verfaillie Kristof, wetenschappelijk medewerker Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Criminologie

Werkgroep

Devroe Elke, Directeur Vlaams Vredesinstituut
Bauwens Tom, Bauwens Tom, Adj. Diensthoofd Bestuursgeschillen, Schaarbeek
Tirez Kurt, Hoofdcommissaris, Korpschef, politiezone AMOW
D'haese Wim, Hoofdcommissaris, Korpschef, Politiezone Haacht
Bogaerts Leen, Raadgever Masterplan en Gebouwen, Kabinet Koen Geens
Boon Kaat, Arrondissementscommissaris, Vlaams-Brabant
Bresseleers Tom, Coördinator Integrale Veiligheid, Schoten
Colle Peter, Criminoloog, Stad Gent
De Pauw Evelien, Doctoraal onderzoeker, Universiteit Gent
Nolet Laetitia, Projectmanager, Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden vzw
Opfergelt Anita, Dienst Grootstedenbeleid, POD Maatschappelijke Integratie
Plasschaert Karen, Verbindingsamtenaar Gouv. Vlaams-Brabant
Thomas Pierre, Commissaris, politiezone Gavers
Van Besien Didier, Lokaal adviseur, Veiligheid en Preventie
Van Der Linden Robin, Coördinator Integrale Veiligheid, Brasschaat
Van Heddeghem Koen, Coördinator en stafmedewerker, Lokale Politie
Van Queckelberghe Clara, Adviseur-criminoloog, ARIEC Antwerpen, Federale politie
Verbist Kelly, , Verbindingsamtenaar Gouv. Vlaams-Brabant
Verduyn Tineke, Coördinator Integrale Veiligheid, politiezone RIHO
Willemse Elke, Coördinator Integrale Veiligheid, Asse

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk