Studielijn: Lokale politie

 

      

De Lokale Politie verzekert binnen het Belgische politiebestel de basispolitiezorg. Zeer concreet bestekent dit dat zij instaat voor een gedegen wijkwerking, een 24h onthaal, een interventie of noodhulpverlening, een politionele slachtofferbejegening, een lokale recherche, verkeer en de handhaving van de openbare orde. Op dit ogenblik telt de lokale politie 193  lokale politiezones verdeeld over de Vlaamse, Waalse en Brusselse landsgedeelten. Doordat de politiezones georganiseerd zijn op niveau van het gemeenten – afhankelijk van de organisatie van de politiezone bestaat deze uit één- of meer gemeenten- staat ze dicht bij de gemeenschap, de burger. De lokale politie staat in die zin ook in voor een eerstelijnspolitiezorg en doet dit vanuit een gemeenschapsgerichte politiezorg.

Het oogmerk van de studielijn “Lokale politie” bestaat daarom in het uitdenken en ontwerpen van organisatiebrede opleidings- en vormingsinitiatieven rond thema’s die de lokale politie aanspreken en bezig houden. Hierbij gaan we geen onderwerpen uit de weg. In het aanbod komen zowel thema’s die een academische uitdieping vergen, als beleidsvraagstukken, als operationele (dagdagelijkse) problemen van het terrein op de kaart. Het doelpubliek is zeer divers, dit wil zeggen over de kaders en statuten heen: van agent tot hoofdcommissarissen, van CaLog-personeel tot geuniformeerd politieambtenaar, van werkende bij de lokale politie tot geïnteresseerde in de lokale politie. In die zin hopen we dat éénieder die werkt in of begaan is met de lokale politiewerking te kunnen prikkelen met nieuwe vormen van leren en competentieontwikkeling, zonder daarbij het concept van de klassieke studiedagen over boord te gooien.

Aangezien de lokale politie in nauw contact staat met haar gemeenschap, wensen we in deze studielijn nauw samen te werken met de (provinciale) politiescholen, lerende organisaties ingebed in een lerende omgeving.

Samen denken en leren over de lokale politiezorg van vandaag en morgen!

Piloten

De Kimpe Sofie, Hoofddocent Vrije Universiteit Brussel
Van Daele Eddy, Korpschef, politiezone Het Houtsche

Werkgroep


Steve Margodt, Opleidingsdirecteur, West-Vlaamse Politieschool
Steve Provost, Korpschef, politiezone Gingelom-Nieuwerkerken-Sint-Truiden        
Tom Broekaert, korpschef politiezone Brakel
Delphine Schelpe, Commissaris, politiezone Brakel
Kris Depovere, korpschef politiezone Kouter
Pascal Vandenhole, Opleidingsdirecteur PAULO
Jacky Vastmans; Directeur PLOT
Theo Van Gasse, Commissaris, Directeur Nabijheidspolitie, politiezone Brussel-Noord
Isabel Verwee, VIAS Institute
Siegfried Mertens, korpschef politiezone Minos
Koen Milis, Directeur Vesta
Devid Camerlynck, korpschef politiezone Spoorkin
Yves Rotty, Commissaris, Politiezone Brugge

 

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk