CPS-opleidingen
 

Ontstaan en opzet CPS-opleidingen

Een eerste opleiding die reeds 14 jaar jaarlijks wordt ingericht is de SCAN cursus. Hierbij ligt de focus op analyse van schriftelijke verklaringen en speelt het CPS in op specifieke noden vanuit de praktijk. Deze cursus richt zich niet alleen op politie, maar ook op burgers en leden van de rechtelijke orde. Deze multidisciplinaire benadering heeft aanleiding gegeven om hierin verder te gaan en te starten met een bredere reeks CPS Opleidingen.

De idee is dus gegroeid vanuit specifieke noden van het werkveld. We stellen vast dat er voor sommige doelgroepen behoefte is aan opleiding op maat. Vanuit deze vaststelling werd een werkgroep opgericht en werd naar een afstemming gezocht. De CPS opleidingen willen niet in het vaarwater van bestaande opleidingsinstellingen komen, maar willen zich richten op een breed doelpubliek vanuit een multidisciplinaire benadering. Zo bouwt het CPS een opleidingsaanbod uit waar bestaande instellingen niet op in spelen, dit wil zeggen een opleiding die inspeelt op specifieke behoeften voor specifieke doelgroepen of een mix van doelgroepen. Het opzet is een kwaliteitsvol opleidingsprogramma uit te bouwen op maat, in samenspraak met de afnemers en met inbreng van zowel de academische wereld als de praktijk, dit vanuit een multidisciplinair oogpunt. Verder beoogt het CPS een provincie-overschrijdende spreiding van het aanbod, gericht op Vlaanderen en Brussel.

Vanuit deze werkgroep werd een eerste piste uitgewerkt rond burgerconsultatie. Afhankelijk van de noden en de interesses in het brede veiligheidswerkveld worden in de toekomst andere modules ontwikkeld. Parallel aan opleidingsreeks 1, worden op dit moment twee andere opleidingsreeksen uitgewerkt: "Evenementen en crisisbeheer" en "Interview & Communicatie". Verdere suggesties zijn steeds bespreekbaar en kunnen worden doorgegeven via sec@policingandsecurity.be
 

Opleidingsreeks SCAN (Analyse van schriftelijke verklaringen)

Piloot: Marc Bockstaele

Het Centre for Policing and Security organiseert al sinds meer dan 15 jaar samen met de Amerikaanse psycholoog (BA-1974), criminoloog (MA-1978) en polygrafist Avinoam SAPIR de basiscursus SCAN (Scientific Content Analysis). Hij doceert deze cursus sinds 1984 in de politieacademies van vooral Engelstalige landen zoals de VS, Canada en Australië. SCAN is een verhoormethode waarbij schriftelijke verklaringen worden geannalyseerd.

De SCAN-basiscursus 2019 gaat door van dinsdag 26 t.e.m. donderdag 28 november 2019 in het Politiehuis van Wemmel. 
De 2-daagse vervolgcursus (voor diegenen die de basiscursus reeds volgden) gaat door op 2 en 3 december 2019.
Voor info en inschrijvingen: zie SCAN-cursussen 2019.

 

Opleidingsreeks Analyse

Piloot: Evelien De Pauw
Vanuit verschillende sectoren stellen we vast dat er nood is aan een gedegen praktijkgerichte opleiding rond het consulteren van burgers. Deze opleiding bestaat uit meerdere modules en heeft tot doel verschillende tools aan te reiken om een gedegen survey op te zetten. Een eerste module legt de focus op inzamelen van informatie, kortom alles wat aan de enquête vooraf gaat. De vervolgmodules zullen zich concentreren op de analyse en verwerking van de gegevens. Het doel van de CPS opleidingen en dus ook van deze reeks is een interdisciplinair kader aan te bieden waardoor probleemstellingen vanuit verschillende hoeken worden benaderd.

Voorlopig zijn er geen opleidingen gepland, tenzij wij een specifieke vraag ontvangen om deze opleiding (op maat) in te richten voor minimum 10 personen. Gelieve in dit geval contact op te nemen met het secretariaat.
 

Opleidingsreeks Evenementen en crisisbeheer

Piloot: Alain Duchatelet
Praktijkgerichte en interdisciplinaire vormingsreeks met als doel de actoren van het evenementenbeheer, in het bijzonder bij crisissituaties, een beter inzicht te geven in de effectiviteit en de weerslag van de gebruikte middelen, hun acties en beslissingen zowel naar de andere disciplines toe als naar de betrokken bevolking. 
Het opzet van deze cursus is de interactiviteit en de uitwisseling van praktijkervaringen van de deelnemers onderling te stimuleren maar ook de reflectie over effectiviteit van procedures en middelen via academisch inzicht en onderzoek te bevorderen.
De eeste editie van deze opleidingsreeks vond plaats in het najaar van 2015. Voorlopig zijn er geen nieuwe initiatieven gepland, tenzij wij een specifieke vraag ontvangen om deze opleiding (op maat) in te richten voor minimum 10 personen. Gelieve in dit geval contact op te nemen met het secretariaat.
 

Opleidingsreeks Interview en communicatie 

Piloten: Lotte Smets en Marc Bockstaele
Op basis van recente wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen inzake communicatie en interviewtechnieken zal deze CPS opleidingsreeks in het bijzonder aandacht besteden aan hoe deze kennis te integreren in professionele interviewvaardigheden en - situaties. Hierbij draagt een multidisciplinaire aanpak de voorkeur waarbij een beroep wordt gedaan op ervaringsdeskundigen uit de diverse doelgroepen.
De eerste editie van deze opleidingsreeks vond plaats in 2015. Nadien zullen bijkomende sessies ingericht worden indien er voldoende interesse voor is.  Gelieve in dit geval contact op te nemen met het secretariaat.

In 2018 zijn volgende 4 workshops gepland in deze opleidingsreeks:

  • 5-6-7 februari 2018: 3-daagse workshop:  “De toepassing van NLP technieken in de communicatie
  • 19 februari 2018: workshop 'Professioneel feedback geven'
  • 5 maart 2018: workshop 'Omgang met derden tijdens specifieke interviewsitutaties'
  • Individuele coaching: “Ontwikkelen van interviewcompetenties binnen de eigen persoonlijkheid”

Meer info over de inhoud van deze sessies en mogelijkheid tot inschrijven vindt u op deze pagina.


Praktische info

Een attest CPS fellowship zal worden uitgereikt.

Voor politiemedewerkers wordt erkenning voor baremische opleiding aangevraagd. 
Voor leden van de rechterlijke orde wordt tenlasteneming door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding aangevraagd. 

Voor de CPS-opleidingen is de korting van 10 % voor structurele partners NIET van toepassing omdat de docenten hiervoor een vergoeding ontvangen.

Kandidaten voor het volgen van een opleiding kunnen zich steeds melden bij secretariaat CPS: sec@policingandsecurity.be .

De prijs wordt per module apart berekend. De opleidingen kunnen pas doorgaan als er minimum 12 inschrijvingen zijn. Het maximum wordt gesteld op 16.

Annulatievoorwaarden: kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voor de aanvang van de module.

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk