Reeks Veiligheidsstudies:

De Coordinatie Publicaties van het CPS startte in 2011 een nieuwe boekenreeks op in samenwerking met Uitgeverij Maklu, de reeks politiestudies.

Ditmaal lag het in de bedoeling kwaliteitsvolle, niet periodieke publicaties in de reeks onder te brengen die van belang zijn voor de studie van politie, justitie en andere veiligheidsactoren.

Het kan gaan om readers, waardevolle onderzoeksrapporten of boeken, doctorale proefschriften, vormingspakketten, handboeken of verslagboeken van succesvolle studiedagen.

Alle bijdragen zijn wetenschappelijk onderbouwd en onderworden aan peer review. Deze peer review wordt gestuurd door een onafhankelijke academische editorial board, en verricht door interne en/of externe referees. Zowel bundels als monografieën vinden hun plaats in deze reeks. 

Auteurs die menen dat hun manuscript in aanmerking komt voor publicatie in deze reeks kunnen zich in dit verband wenden tot Paul Ponsaers (paul.ponsaers@ugent.be), Voorzitter van het CPS, of Elke Devroe (e.devroe@cdh.leidenuniv.nl), Verantwoordelijke Publicaties CPS.

De initiatiefnemers van deze reeks rekenen het tot hun verantwoordelijkheid de ingediende manuscripten extern te laten reviewen indien gewenst. Deze uitgaven zullen voorzien worden van een keurmerk.

De Reeks Veiligheidsstudies is de voortzetting van de Reeks Cahiers Integrale Veiligheid en de Reeks Politiestudies.
 

Editorial Board

 • Prof. Dr. Paul Ponsaers, gewoon hoogleraar emeritus Criminologie en Rechtssociologie verbonden aan de Universiteit Gent, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Strafrecht & Criminologie.
 • Prof. dr. Elke Devroe, Associate Professor, universitair hoofddocent Universiteit Leiden, Campus Den Haag, Nederland.
 • Prof. Dr. Willy Bruggeman, verbonden aan BeNeLux Universitair Centrum (BUC) en voorzitter van de Belgische Federale Politieraad.
 • Prof. dr. Wim Hardyns, Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP)

Verschenen nummers:

De Reeks Veiligheidsstudies is de voortzetting van de Reeks Cahiers Integrale Veiligheid en de Reeks Politiestudies.

 • A.  What’s in a name? Identiteitsfraude en -diefstal / W. Bruggeman, R. van Eert, A. van Veldhoven (red.)
 • B.  Diefstal in woningen / S. Christiaensen, A. Dormaels, S. Van Daele (red.)
 • C.  Integrale veiligheid in de haven van Antwerpen / M. Cools, G. Reniers, M. Easton, E. Van den Herrewegen, A. De Boeck
 • D.  Opleiden in veiligheid / K. Van Geystelen, E. De Pauw, W. Bruggeman (red.)

Nieuwe nummers:

 • 10: De toekomstpolitie. Triggers voor een voldragen debat (P.Ponsaers et al.)
 • 11: Salduz plus (M. Bockstaele et al.)
 • 12: Zicht op first responders (E. Devroe, A. Duchatlet et al.)
 • 13: Internationale politie- en justitiesamenwerking (W. Bruggeman)
 • 14: Bijzondere inspectiediensten (Bockstaele, M., Ponsaers, P.)
 • 15: Radicalisering en terrorisme (Bruggeman W., Hardyns W.)

Meer info over de inhoud en de abonnementen: zie website Maklu.

Nieuws

Programma activiteiten 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk