Onderzoeksbevordering

 

Eén van de kerndoelstellingen van het CPS is het stimuleren en organiseren van onderzoek en studie van politievraagstukken. Dit betekent niet per sé dat in de schoot van het CPS  wetenschappelijk onderzoek gevoerd wordt. Sinds 2010 voert het CPS immers zelf geen onderzoek meer maar wat de vereniging wel wenst te realiseren is enerzijds het signaleren van nuttige onderzoeksthemata aan opdrachtgevers van wetenschappelijk onderzoek ter gelegenheid van de themazetting.

In het kader van het bevorderen van onderzoek organiseert het CPS studie(namid)dagen in samenwerking met academische partners met het doel onderzoeksresultaten te valoriseren en bekend te maken.

 
Anderzijds wil de vereniging initiatieven nemen die toelaten resultaten van wetenschappelijk onderzoek te valoriseren en te vertalen naar het beleidsniveau en de politiepraktijk. Het CPS kan onderzoekscentra en -groepen aanmoedigen om bepaalde wetenschappelijke onderzoeken te initiëren. Zo organiseert het CPS studie(namid)dagen in samenwerking met academische partners met het doel onderzoeksresultaten te valoriseren en bekend te maken.
 
De vereniging zelf zet zich in om het onderzoek naar en van politie te bevorderen. Zij doet dit bijvoorbeeld door de toegankelijkheid te verhogen van onderzoekssettings en -data.
 

Afgewerkt onderzoek:
 

De calogisering van de politie: de inzetbaarheid van burgerpersoneel bij de politie (2009-2010)
Hoofdcommissarissen in ontwikkeling (2009)
Doe-project 'Diversiteit in diversiteit'  (2006-2008)
Informatiestromen bij de lokale politie  (2008)
Valorisaties Academisch platform
 
Het doe-project "Diversiteit in diversiteit" (2006-2008) dat het CPS uitvoerde in samenwerking met het CEP (Centre d'Etudes sur la Police) in opdracht van de Koning Boudewijnstichting en het Impulsfonds voor Migrantenbeleid, het onderzoek naar "Bestuurlijke informatiestromen bij de lokale politie" (2007-2008), het onderzoek "Hoofdcommissarissen in ontwikkeling - een onderzoek naar competentievervolmaking bij politieleiders" (2008-2009) en het onderzoek De calogisering van de politie: de inzetbaarheid van burgerpersoneel bij de politie (2009-2010), alledrie in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, betrachten alledrie een continue aandacht voor beleidsrelevante onderzoeksthema's te ontwikkelen in de schoot van het Centrum.

 

Nieuws

Programma activiteiten 

 • 22 maart 2019:  Studiedag: Een gedeeld beroepsgeheim voor politie en hulpverlening: vanzelf sprekend?, PAC Het Zuid, Gent
 • 19 maart 2019: Studiemiddag Cahiers Politiestudies n.a.v. het Jubileumnummer 50: De essentie van politiewerk, CC Ter Vesten Beveren
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Street policing in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest 30 jaar CPS 
 • Najaar 2019 Seminaries over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • November 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • November 2019: Studiedag ‘Drug- en alcohol beleid voor evenementen’ 
 • Najaar 2019: Studiedag 'Future of Policing'
 • Studiedag over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Studiedag over bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Studiedag over organisatiecultuur
 • Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2019

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk