Voorzitter, ondervoorzitter en secretariaat 

Op de algemene vergadering van 6 december 2016 werd Prof. dr. Dirk Van Daele, Gewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven (Leuvens Instituut voor Criminologie), benoemd tot voorzitter van het Centrum.

Van 2004 tot 2015 was Prof. dr. Paul Ponsaers, Gewoon hoogleraar bij de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Gent, voorzitter van het Centrum. In 2016 werd het voorzitterschap ad interim waargenomen door Alain Duchatelet.

Ondervoorzitter is de heer Mark Crispel, Hoofdcommissaris-korpschef bij de politiezone Zennevallei.

Deze bestuursleden worden ondersteund door de secretaris, Nathalie Roegiers.

Samen zijn zij verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van het CPS. 

Nieuws

Programma activiteiten 

 • 22 maart 2019:  Studiedag: Een gedeeld beroepsgeheim voor politie en hulpverlening: vanzelf sprekend?, PAC Het Zuid, Gent
 • 19 maart 2019: Studiemiddag Cahiers Politiestudies n.a.v. het Jubileumnummer 50: De essentie van politiewerk, CC Ter Vesten Beveren
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Street policing in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest 30 jaar CPS 
 • Najaar 2019 Seminaries over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • November 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • November 2019: Studiedag ‘Drug- en alcohol beleid voor evenementen’ 
 • Najaar 2019: Studiedag 'Future of Policing'
 • Studiedag over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Studiedag over bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Studiedag over organisatiecultuur
 • Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2019

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk