Voorzitter, ondervoorzitter en secretariaat 

Op de algemene vergadering van 6 december 2016 werd Prof. dr. Dirk Van Daele, Gewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven (Leuvens Instituut voor Criminologie), benoemd tot voorzitter van het Centrum.

Van 2004 tot 2015 was Prof. dr. Paul Ponsaers, Gewoon hoogleraar bij de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Gent, voorzitter van het Centrum. In 2016 werd het voorzitterschap ad interim waargenomen door Alain Duchatelet.

Ondervoorzitter is de heer Mark Crispel, Hoofdcommissaris-korpschef bij de politiezone Zennevallei.

Deze bestuursleden worden ondersteund door de secretaris, Nathalie Roegiers.

Samen zijn zij verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van het CPS. 

Nieuws

Programma activiteiten (onder voorbehoud)

 • 14 februari 2019: Cahiers op de campus: Seminar en openbare les: Onderwijs en opleiding van de politie, Den Haag (gratis deelname)
 • 28 februari 2019: Studiedag ‘Politie in een federale staat. Nieuwe inzichten in de politiestructuur’, Poliscenter (RAC – Polis Center), Brussel
 • 22 maart 2019:  CPS-studiedag: Een gedeeld beroepsgeheim voor politie en hulpverlening: vanzelf sprekend!, Lovelingegebouw Gent
 • Maart 2019: Seminarie over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • April 2019: Seminiaries over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • April/mei 2019: CPS-studiedag rond Bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud)
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Policing challenges  in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Drugbeleid voor evenementen’ 
 • Najaar 2019: Studiedag over organisatiecultuur
 • Najaar 2019: Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk