Welkom op de website

van het Centre for Policing and Security CPS 

Sinds meer dan 25 jaar ontmoeten wetenschap, politie, opleidingsinstellingen en veiligheidsdiensten elkaar
op de activiteiten die door het CPS worden georganiseerd.

Het CPS is een onafhankelijke organisatie die het doel nastreeft samen met de politie en alle actoren in de veiligheidssector gemeenschappelijk bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen in de ruime veiligheidssfeer. De activiteiten die door het CPS worden georganiseerd liggen dus steeds op het kruispunt van de veiligheidssector, de politie en de maatschappij.


Centre for Policing & Security CPS

Correspondentie-adres: Pacificatielaan 27, B-9000 Gent 
Contactpersoon: Nathalie Roegiers, secretaris  
Email: sec@policingandsecurity.be
Tel: 0032 (0) 9 223 24 11, gsm: 0032 (0) 476 20 29 40

 

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk 2017-2018: resultaat van de selectiecommissie dd. 18/02/2019

De selectiecommissie nomineerde op 18/02/2019 5 eindwerken die in aanmerking komen voor de scriptieprijs. Deze 5 genomineerde werken zullen worden beoordeeld door de selectiejury, op basis van de lezing van de volledige scriptie door alle juryleden. De selectiejury neemt de eindbeslissing en duidt de laureaat aan. De scriptieprijs zal worden uitgereikt op de receptie van het jubileumfeest ter gelegenheid van 30 jaar CPS op 17 september 2019 in Gaston Rooftop Bar in Gent.

De 5 genomineerde eindwerken, in willekeurige volgorde, zijn:

 • Maritiem terrorisme: naar een internationaalrechtelijk kader de lege ferenda?
 • Operation vigilant guardian en militaire openbare ordehandhaving doorgelicht: De juridische zin en onzin van militairen op straat
 • Bijten blaffende honden niet? De informatiepositie van de burgemeester bij de bestuurlijke aanpak van gewelddadige radicalisering en terrorisme in België en Nederland
 • Een onderzoek naar de registratie van identiteitscontroles uitgevoerd door politiezone Mechelen-Willebroek
 • Het veralgemeend gebruik van het stroomstootwapen door de politie in België en Frankrijk

Nieuw nummer in de reeks Cahiers Politiestudies

Nr. 50 'De essentie van politiewerk', Elke Devroe, Arjen Schmidt, Lodewijk Gunther Moor & Paul Ponsaers (Red.), uitg. Gompel&Svacina: Meer info en bestellen  

Nieuws

Programma activiteiten 

 • 22 maart 2019:  Studiedag: Een gedeeld beroepsgeheim voor politie en hulpverlening: vanzelf sprekend?, PAC Het Zuid, Gent
 • 19 maart 2019: Studiemiddag Cahiers Politiestudies n.a.v. het Jubileumnummer 50: De essentie van politiewerk, CC Ter Vesten Beveren
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Street policing in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest 30 jaar CPS 
 • Najaar 2019 Seminaries over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • November 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • November 2019: Studiedag ‘Drug- en alcohol beleid voor evenementen’ 
 • Najaar 2019: Studiedag 'Future of Policing'
 • Studiedag over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Studiedag over bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Studiedag over organisatiecultuur
 • Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2019

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk